Misuses Of Mobile Phones Essayscorer

Mobile or cell phones have revolutionized our lives since many years. In past people had to wait for days or even weeks to get reply to their letters. Then with time and technological advancements things started getting easier with the invention of telephone and then finally it got a lot easier with the introduction of cell phones. Cell phones provide us the opportunity to converse, figure out and access content. Mobile phones have redefined connectivity and communication. But high-end mobile phones have also turned out to be handy devices for criminals, anti-social elements and even activists. Mobile phones have their uses and misuses.

Uses: The ability to talk wirelessly and all across the world is one of the major uses of cell phones. Cell phones have surfaced as the main communication gadgets for millions of countryside, distant and undersized areas in many developing countries where it is quite hard to build widespread fixed-line as well as other landline phone infrastructures. One can use cell phones in many disaster circumstances and emergencies to get helpful and apt help. Some of the mobile phones have special features like maps etc. If you are new somewhere and have lost your way you can get help using your cell phone. There are number of applications like calculator, torch, calendar etc in almost every cell phone. One can get help from these applications whenever needed. You can call or chat with your friends or family members for hours with the introduction of a number of worthy packages for you to avail. Thus by spending less money you can talk for longer time period. These packages are worthy enough as compared to wired or landline phone charges.

Misuses: On one side if cell phones are the best sources to get instant help in the hour of need there are some drawbacks of this gadget. It is a fact that parents allow their kids use mobile phones at an early age. But it is only to make sure about their safety and security which is needed since we live in an unsecured society. However, unfortunately many times it has been observed that these children do not make use of it in a proper manner. They spend hours talking to their friends, not for good purposes but to gossip and thus waste their time.

They prefer indoor games like those in the mobiles rather than the outdoor games. This can impact negatively on their minds physical fitness. The law made by the governments of many countries was much appreciated by a large number of people according to which it is restricted to the children to buy a SIM card until they reach the age of eighteen. Majority of parents are thankful to their government for taking this effective step.

Some of the common misuses of mobile phones are cameras loaded on majority of mobile phones can be used to take pictures of women and innocent children; these pictures are then usually morphed, maneuvered and circulated on the Internet and can be used for any negative purpose. Texting can also be used to misuse or track people. Cell phones have been known to be used by corrupt elements, burglars and criminals can plan out a number of criminal schemes, scamming plans and other illegal activities.

Thus cell phones if on one side a blessing then on the other side they can create disasters in our lives and society. It is advisable to make use of mobile phones for positive and useful purposes and not for negative activities.

Laun starfsmanna sveitarfélaga byggja á annars vegar heildarkjarasamningum stéttarfélaga við Launanefnd Sveitarfélaga eða einstök sveitarfélög hvað varðar launatöflur og almennan rétt, s.s. veikinda-og orlofsrétt og svo framvegis. (sjá síðu um kjarasamninga). Hins vegar fara laun starfsmanna sveitarfélaga eftir „Starfsmati“ sem raðar starfsmönnum í launaflokka eftir ábyrgð og álagi sem starfinu fylgir.


Starfsmatið er nokkuð flókið við fyrstu sýn og hér verða gerð grein fyrir helstu þáttum þess:

 1. Sagan
  Starfsmatið sem notast er við hér á landi byggir á Bresku starfsmatskerfi sem innleytt var 1997 („Single Status  Job Evaluation“) en það kerfi var hannað af hópi sérfræðinga í starfsmannamálum sveitarfélaga auk ráðgjafa um launajafnrétti. Í nóvember 2001 var skipuð Samstarfsnefnd um starfsmat og þar sátu m.a. fulltrúar Starfsgreinasambandsins. Vinna við undirbúning og innleiðingu starfsmatsins fór m.a. fram með fjölda viðtala sem tekin voru við starfsfólk í ýmsum starfshópum um land allt.
  Starfsmatið var síðan innleitt 2005 og nú á þessu ári hefur verið unnið að endurmati starfa þar sem óskir um endurmat hafa komið fram – samkvæmt ákveðnu ferli sem kynnt var af félögunum síðastliðinn vetur.
 2. Markmið
  „Markmið starfsmats er að tryggja að starfsmönnum séu ákvörðuð laun með eins málefnalegum og hlutlægum aðferðum og frekast er unnt. Mikilvægt er að ákvarðanir um mismunandi grunnlaun fyrir mismunandi störf eigi sér eðlilegar, gegnsæjar og málefnalegar skýringar. Nú hafa fjölmargar þjóðir heims samþykkt meginreglu um launajafnrétti karla og kvenna á vettvangi Alþjóðavinnumálastofnunarinnar (ILO). Til að ná þessu markmiði mælir stofnunin með starfsmatsleiðinni og hefur mótað þær grunnreglur sem starfsmatsaðferðin byggir á. Nútíma starfsmat eins og hér er kynnt, er besta leiðin til að raða störfum með eins sanngjörnum hætti og kostur er, með því að fylgja aðferðum og leiðbeiningum stofnunarinnar um kynhlutleysi og vönduð vinnubrögð.“ (Úr bæklingi Launanefndar Sveitarfélaga okt. 2003).
 3. Meginþættir
  Mati á hverju starfi má skipta í fjóra meginþætti:
  a. Þekking og reynsla
  b. Álag
  c. Ábyrgð
  d. Vinnuaðstæður
  Hver þessara þátta greinist síðan í undirþætti og er einfaldast að vísa á síðu Launanefndar sveitarfélaga, t.d. Upplýsingarit um Starfsmat.
 4. Það er aðallega tvennt varðandi starfsmatið sem leggja þarf áherslu á:
  a. Starfsmatið ræður ekki hvort starfsfólk hefur góð laun eða ekki – heildarkjarasamningurinn og launatöflur þar ráða launum. Það sem starfsmatið segir til um er hvort launin séu réttlát í samanburði við önnur laun innan sveitarfélagsins.
  b. Starfsmatið snýst ekki um persónuna sem vinnur starfið – heldur starfið sjálft. Þannig getur t.d. starfsmaður haft hæfni sem vísar til hærra starfsmats – en starfið sem viðkomandi vinnur gerir ekki kröfur um slíka hæfni.
 5. Endurmat og endurskoðun
  Allflest störf fengu starfsmat í ársbyrjun 2005 en þó varð nokkur fjöldi starfa eftir – sem kölluð hafa verið „núll-störf“ síðan. Flest núllstarfanna fengu síðan starfsmat á síðasta ári og þá hófst endurmatsferli sem ljúka á nú á haustmánuðum.  Starfsmenn eiga síðan að geta óskað eftir endurmati á starfsmati sínu í framtíðinni, telji þeir starfs sitt ranglega metið.
 6. Að finna rétta launaflokkinn
  Það getur virst nokkuð flókið að finna út í hvaða launaflokk starfsmaður sveitarfélags á að vera.  Til að bera saman starfsheiti innan starfshópa er hægt að fara á  Starfshópar - stiganiðurbrot, og þegar tiltekið starf er valið fæst stiganiðurbrot starfsins.  Með því að fara á Þátta og þrepaskilgreiningar er síðan hægt að sjá hvað liggur á baki stiganiðurbrotinu. Sjá nánar
Categories: 1

0 Replies to “Misuses Of Mobile Phones Essayscorer”

Leave a comment

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *